29 březen 2020    13 týden

Příznivé účinky vína a vliv na zdraví

Neohlížej se

Darovanému vínu na značku nehleď

Chuť vína

Víno, které nám nechutná, nepijeme

Barva vína

Víno červené či bílé je jako od mé milé.

Vůně vína

Víno musí vonět

Pravda

Ve víně je pravda

Léčivé účinky

Nikdo již dnes nepochybuje o blahodárných účincích

Pití vína

Kdo víno pije, ten se sta let dožije

Příznivé účinky vína a vliv na zdraví

Podkrkonošský sommelier V moderní vědě otázku příznivého účinku pití červeného vína otevřel v roce 1819 irský lékař Samuel Black, kdy poprvé popsal fenomén následně proslavený pod názvem francouzský paradox. Tímto termínem je označována skutečnost, že Francouzi – přestože konzumují velké množství nasycených tuků – trpí relativně nízkým výskytem akutních srdečních příhod.

Příznivé účinky vína jsou dávány do souvislosti s obsahem fenolických látek, jejichž hlavním představitelem je resveratrol. Komplexnější poznatky o resveratrolu byly získány v osmdesátých letech minulého století, kdy přístrojové vybavení (zejména HPLC) umožnilo sledovat jeho výskyt a koncentraci ve vinné révě. Následně byly zkoumány biologické vlastnosti resveratrolu a v řadě studií bylo prokázáno, že resveratrol, jakožto polyfenol přírodního původu, je biologicky aktivní, má výrazné antioxidační vlastnosti a pohlcuje volné radikály.

Na základě výsledků řady studií se ukázalo pití vína v rozumném množství spíše zdravé nežli škodlivé. Muži i ženy, kteří pravidelně pijí malé množství alkoholu, jsou méně náchylní k nemocím a mají menší úmrtnost na srdeční onemocnění a vůbec menší úmrtnost ze všech příčin než ti, kteří trvale abstinují.

Resveratrol, jako silný antioxidant, vykazuje široké projektivní působení na buňky, tkáně, orgány a celý organizmus. Mimo jiné se uvádí jeho schopnost bránit stárnutí buněk a organizmu nebo zpomalovat proces degenerace mozku při některých neurologických onemocněních (např. Alzheimerova choroba ) .

Zajišťujeme i výběr a dodání vín pro Vaši degustaci, kdy na základě e-konzultace se sommelierem si podle jeho instrukcí a doporučení můžete připravit svou vlastní degustaci.

Dle Vašeho zájmu připravíme nabídku a cenovou kalkulaci degustace vín nebo i doprovodného programu dle Vašich potřeb a zadání, případně připravíme celou akci pro Vás na klíč. Pro více informací nás kontaktujte na e-mailové adrese

vyrobil - milbr_webstudio